[Review] Bồi thường khi thu hồi đất 2022: Không bị thiệt nếu biết 10 điều này

[Review] Bồi thường khi thu hồi đất 2022: Không bị thiệt nếu biết 10 điều này.Để được bồi thường khi tịch thu đất phải phân phối đủ điều. Việc vi phạm kiểm đếm bắt buộc, giải pháp bồi thường bằng tiền hoặc bằng đất sẽ tác động ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bị tịch thu nên người dân cần nắm rõ pháp luật .8. Bồi thường khi không có sách vở về quyền sử dụng đất7. Khi nào bồi thường bằng tiền, khi nào bồi thường bằng đất ?

6. Cách tính tiền bồi thường về nhà ở, cây trồng của 63 tỉnh, thành

4. Điều kiện được bồi thường về nhà tại, cây cối3. 22 trường hợp không được bồi thường về đất2. Điều kiện được bồi thường về đất

[Review] Bồi thường khi thu hồi đất 2022: Không bị thiệt nếu biết 10 điều này
[Review] Bồi thường khi thu hồi đất 2022: Không bị thiệt nếu biết 10 điều này

1. Khi nào Nhà nước thu hồi đất?

Khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai 2013 pháp luật Nhà nước quyết định hành động tịch thu đất trong những trường hợp sau :
– Thu hồi vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng .
– Thu hồi do vi phạm pháp lý về đất đai .
– Thu hồi do chấm hết việc sử dụng đất theo pháp lý, tự nguyện trả lại đất, có rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa tính mạng con người con người .
Xem chi tiết cụ thể tại : Tổng hợp tổng thể trường hợp bị tịch thu đất

2. Điều kiện được bồi thường về đất

* Để được bồi thường về đất phải có Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp Sổ đỏ

Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 pháp luật điều kiện kèm theo được bồi thường về đất khi tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng so với hộ mái ấm gia đình, cá thể như sau :

[Review] Bồi thường khi thu hồi đất 2022: Không bị thiệt nếu biết 10 điều này
[Review] Bồi thường khi thu hồi đất 2022: Không bị thiệt nếu biết 10 điều này

“ 1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sau đây gọi chung là Giấy ghi nhận ) hoặc có đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 77 của Luật này ; … ” .

Như vậy, để được bồi thường về đất thì hộ mái ấm gia đình, cá thể cần cung ứng đủ điều kiện kèm theo sau :
– Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm .
– Có Giấy ghi nhận hoặc đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy chứng nhận ( điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất gồm 02 trường hợp : Có sách vở và không có sách vở về quyền sử dụng đất ) .
Xem thêm : Điều kiện bồi thường so với tổ chức triển khai, doanh nghiệp

* Trường hợp duy nhất không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ vẫn được bồi thường

Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013 lao lý :

“ 2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy ghi nhận hoặc không đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý của Luật này thì được bồi thường so với diện tích quy hoạnh đất trong thực tiễn đang sử dụng, diện tích quy hoạnh được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp pháp luật tại Điều 129 của Luật này ” .

Theo đó, mặc dầu không đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận nhưng vẫn được bồi thường về đất nếu cung ứng đủ 02 điều kiện kèm theo sau :

[Review] Bồi thường khi thu hồi đất 2022: Không bị thiệt nếu biết 10 điều này
[Review] Bồi thường khi thu hồi đất 2022: Không bị thiệt nếu biết 10 điều này
– Là đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 .
– Người sử dụng đất là hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp .
Lưu ý : Được bồi thường so với diện tích quy hoạnh đất thực tiễn đang sử dụng, diện tích quy hoạnh được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp .

3. 22 trường hợp không được bồi thường về đất

Điều 82 Luật Đất đai 2013 lao lý những trường hợp tịch thu đất mà không được bồi thường về đất như sau :

“ 1. Các trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 76 của Luật này ;
2. Đất được Nhà nước giao để quản trị ;
3. Đất tịch thu trong những trường hợp lao lý tại Điều 64 và những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này ;
4. Trường hợp không đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý của Luật này, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 77 của Luật này ” .

Như vậy, những trường hợp sau đây sẽ không được bồi thường về đất khi tịch thu :
– Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm ; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất thuê do thực thi chủ trương so với người có công với cách mạng .

[Review] Bồi thường khi thu hồi đất 2022: Không bị thiệt nếu biết 10 điều này
[Review] Bồi thường khi thu hồi đất 2022: Không bị thiệt nếu biết 10 điều này
– Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị xã .
– Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối .
Xem chi tiết cụ thể : Danh sách trường hợp tịch thu đất mà không được bồi thường về đất

4. Điều kiện được bồi thường về nhà ở, cây trồng

Khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai 2013 pháp luật nguyên tắc bồi thường thiệt hại về gia tài khi Nhà nước tịch thu đất như sau :

“ 1. Khi Nhà nước tịch thu đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về gia tài thì được bồi thường ” .

Như vậy, để được bồi thường về nhà tại, cây cối, vật nuôi thì phải cung ứng 02 điều kiện kèm theo sau :
– Phải là chủ sở hữu tài sản hợp pháp ( Ví dụ : Đối với nhà ở thì có Giấy ghi nhận hoặc có những sách vở khác chứng tỏ như giấy phép kiến thiết xây dựng, hợp đồng mua và bán, … ) .
– Tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại : Ví dụ : Nhà nước tịch thu đất mà phải phá dỡ nhà ở ; cá, tôm hoặc những loại thủy hải sản khác chưa đến thời gian thu hoạch mà không hề vận động và di chuyển đi nơi khác .

[Review] Mua Bán Nhà Đất Quận Gò Vấp Giá Rẻ Tháng 12/2022
[Review] Mua Bán Nhà Đất Quận Gò Vấp Giá Rẻ Tháng 12/2022

5. Giá đền bù về đất không theo giá thị trường

Căn cứ điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013, tiền bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất được tính theo giá đất đơn cử do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực TW quyết định hành động. So với giá thị trường thì giá đất đơn cử thấp hơn nhiều .
Vì tiền bồi thường được tính theo giá đất đơn cử nên người dân không được phép thỏa thuận hợp tác .
Lưu ý :
– Người dân được quyền thỏa thuận hợp tác với chủ góp vốn đầu tư về giá chuyển nhượng ủy quyền, tiền thuê đất nếu chủ góp vốn đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản bằng cách nhận quyền sử dụng đất trải qua hình thức chuyển nhượng ủy quyền, thuê quyền sử dụng đất của dân cư .
– LuatVietnam chỉ nêu ra cách tính tiền bồi thường là theo giá đất đơn cử, không nêu số tiền đơn cử vì mỗi thửa đất sẽ có giá bồi thường khác nhau .

6. Cách tính tiền bồi thường về nhà ở, cây trồng của 63 tỉnh, thành

6.1. Bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt

Chung cư Mipec Tower 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Chung cư Mipec Tower 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Lưu ý : Mức bồi thường dưới đây vận dụng đối nhà ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể
Khoản 1 Điều 89 Luật Đất đai 2013 lao lý :

“ 1. Đối với nhà tại, khu công trình ship hàng hoạt động và sinh hoạt gắn liền với đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể, người Nước Ta định cư ở quốc tế khi Nhà nước tịch thu đất phải tháo dỡ hàng loạt hoặc một phần mà phần còn lại không bảo vệ tiêu chuẩn kỹ thuật theo pháp luật của pháp lý thì chủ sở hữu nhà tại, khu công trình đó được bồi thường bằng giá trị thiết kế xây dựng mới của nhà tại, khu công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự .
Trường hợp phần còn lại của nhà tại, khu công trình vẫn bảo vệ tiêu chuẩn kỹ thuật theo lao lý của pháp lý thì bồi thường theo thiệt hại trong thực tiễn ” .

Như vậy, giải pháp bồi thường như sau :
* Bồi thường bằng giá trị xây mới của nhà tại, khu công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp sau :
– Nhà ở, khu công trình Giao hàng hoạt động và sinh hoạt khác gắn liền với đất phải tháo dỡ hàng loạt .
– Tháo dỡ một phần mà phần còn lại không bảo vệ tiêu chuẩn kỹ thuật .
* Bồi thường theo thiệt hại thực tiễn ( thiệt hại bao nhiêu bồi thường bấy nhiêu ) khi : Tháo dỡ một phần mà phần còn lại phần còn lại của nhà tại, khu công trình vẫn bảo vệ tiêu chuẩn kỹ thuật .

6.2. Bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi

Mỗi tỉnh, thành có đơn giá bồi thường khi thu hồi đất khác nhau nên bạn đọc cần xem kỹ trong từng văn bản của từng địa phương.

[Review] Mua Bán Nhà Đất Quận Gò Vấp Giá Rẻ Tháng 12/2022
[Review] Mua Bán Nhà Đất Quận Gò Vấp Giá Rẻ Tháng 12/2022

7. Khi nào bồi thường bằng tiền, khi nào bồi thường bằng đất?

Lưu ý : Quy định dưới đây vận dụng khi tịch thu đất ở
Căn cứ khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất ở, người Nước Ta định cư ở quốc tế đang chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Nước Ta mà có đủ điều kiện kèm theo được bồi thường thì được bồi thường như sau :

Trường hợp Phương án bồi thường
Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa phận xã, phường, thị xã nơi có đất tịch thu Bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở Không có nhu yếu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì bồi thường bằng tiền
Trường hợp còn đất ở, nhà tại trong địa phận xã, phường, thị xã nơi có đất tịch thu Địa phương có điều kiện kèm theo về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở Nếu không có đất ở thì bồi thường bằng tiền
Lưu ý : Hộ mái ấm gia đình, cá thể khi Nhà nước tịch thu đất gắn liền với nhà ở phải chuyển dời chỗ ở mà không đủ điều kiện kèm theo được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất .

8. Bồi thường khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất trong trường hợp này là trường hợp không có một trong những loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Để được bồi thường về đất thì người sử dụng đất phải được cấp hoặc đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy ghi nhận. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận gồm 02 trường hợp : Có sách vở và không có sách vở về quyền sử dụng đất. Riêng so với trường hợp đất không có sách vở thì xác lập điều kiện kèm theo thường sẽ khó hơn .
Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 47/2014 / NĐ-CP đã pháp luật rõ so với đất không có sách vở về quyền sử dụng đất thì vẫn được bồi thường về đất khi đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận theo những điều đơn cử của Nghị định 43/2014 / NĐ-CP :

Chung cư Mipec Tower 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Chung cư Mipec Tower 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

“ Khi Nhà nước tịch thu đất mà người sử dụng đất không có sách vở về quyền sử dụng đất pháp luật tại những Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP mà đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất lao lý tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, những Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP thì được bồi thường về đất ” .

Lưu ý : Nếu người có đất tịch thu được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý về thu tiền sử dụng đất ; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước .
Xem cụ thể : Đất không có sách vở vẫn được bồi thường khi bị tịch thu

9. Thủ tục giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất

Theo Điều 69 Luật Đất đai 2013, thủ tục tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng được thực thi theo 04 bước sau :
Bước 1 : Xây dựng và thực thi kế hoạch tịch thu đất, tìm hiểu, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm .
Bước 2 : Lập, đánh giá và thẩm định giải pháp bồi thường, tương hỗ, tái định cư .
Bước 3 : Quyết định tịch thu đất, phê duyệt và tổ chức triển khai thực thi giải pháp bồi thường .
Bước 4 : Quản lý đất đã được giải phóng mặt phẳng .
Nếu không tuân thủ theo đúng thủ tục trên thì người bị tịch thu đất có quyền khiếu nại, khởi kiện .
Xem cụ thể tại : Thủ tục giải phóng mặt phẳng khi Nhà nước tịch thu đất

10. 5 khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ khoản 83 Luật Đất đai 2013, ngoài việc được bồi thường về đất, nhà ở thì người bị tịch thu còn được Nhà nước xem xét tương hỗ :

Chung cư Mipec Tower 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Chung cư Mipec Tower 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

– Hỗ trợ không thay đổi đời sống và sản xuất .
– Hỗ trợ giảng dạy, quy đổi nghề và tìm kiếm việc làm so với trường hợp tịch thu đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp ; tịch thu đất ở tích hợp kinh doanh thương mại dịch vụ của hộ mái ấm gia đình, cá thể mà phải chuyển dời chỗ ở .
– Hỗ trợ tái định cư so với trường hợp tịch thu đất ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể, người Nước Ta định cư ở quốc tế mà phải chuyển dời chỗ ở .
– Hỗ trợ khác .

Kết luận: Quy định về bồi thường khi thu hồi đất khá phức tạp, nhất là cách tính số tiền bồi thường và điều kiện được bồi thường khi chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Xem thêm: https://quocanhiec-hcm.com.vn/mua-ban-nha-dat-quan-hai-chau-gia-re-thang-12-2022/

Bài viết liên quan
0964826624