Tracing – Burlap

21.000

QUY TRÌNH:

– Mức giá trên áp dụng cho số lượng 200 bộ (số lượng tăng – đơn giá giảm)

– Quy cách in Thiệp báo hỷ (1 mặt) + thiệp mời (1 mặt) + bao thư (in tên CDCR), bạn có thể điều chỉnh loại giấy, kiểu in, phụ kiện (nếu có) theo tư vấn của La’co.

– Giá có thể thay đổi (giảm) nếu đặt số lượng lớn

– Có thể điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu riêng

– Thời gian duyệt mẫu 3 ngày, thời gian sản xuất 7 – 10 ngày